Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Pozemek (zahrada) v Horce nad Moravou

Aktuální stav dražby:
zaplaceno
dražba byla zrušena z důvodu zaplacení dlužené částky

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
135 EX 852/21-242
Vyřizuje:
Blanka Chalupecká
Draží:
Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor
Odhadní cena:
1.336.000,- Kč
Nejnižší podání:
890.667,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Olomouc

Související dokumenty

dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba zrušena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Pozemek (zahrada) v Horce nad MoravouPozemek (zahrada) v Horce nad MoravouPozemek (zahrada) v Horce nad Moravou
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Prohlídky:

nekonají se

Popis předmětu dražby:

Pozemek je rovinatý. Součásti a příslušenství pozemku tvoří oplocení, vrata, trvalé porosty.
Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách SV (plochy smíšené obytné). Přístup (vjezd) k pozemku je pouze 2,4 m široký. Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. (vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) je nutné dle §20 odst. 7 ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb zajistit přístup pomocí zpevněné pozemní komunikace, široké nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Zpevněná slepá komunikace, která je delší než 50 m musí mít dle kodexu norem požární ochrany na konci obratiště a její šířka je minimálně 3,0 m. (viz ČSN 73 0802 - čl. 12.2.2, ČSN 73 0833 - čl. 4.4.1, tak i případně ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. v platném znění - §11, 2c. Dále dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., odst. 2 – musí být pro příjezd požární techniky navrženy vjezdy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m. Jedná se tedy o průjezdný minimální prostor pro vozidlo hasičů, a proto je oproti šířce komunikace 3,0 m zvětšen o 0,5 m.
Z tohoto důvodu je na pozemek pro účely ocenění nahlíženo jako na pozemek zahrady.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace