« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
02.07.2020, 10:00:33 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
02.07.2020, 10:00:33 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
02.07.2020, 10:00:33 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
- dne 26.07.2019 přihláška pohledávky zástavního věřitele JUSTRINON MANAGEMENT a.s. se sídlem U vlečky 1749/4, 143 00 Praha 4 - Modřany ve výši 12.757,50 Kč ( z toho jistina ve výši 2.605,88 Kč, zákonný úrok z prodlení z částky ve výši 2.488,09 Kč od 02.06.2012 do 14.02.2020 ve výši 1.486,62 Kč, náhrada nákladů za soudní řízení ve výši 3.946,- Kč, náklady oprávněného ve výši 4.719,- Kč. Pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 139 EX 20152/2013-013 ze dne 20.12.2013. Právní moc ke dni 06.01.2014. Rozhodný den z přerušené exekuce 20.11.2013

- dne 03.01.2020 přihláška pohledávky soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha Exekutorský úřad Praha 2 se sídlem Hradecká 2526/3, 130 00 Praha 3 ve výši 7.865,- Kč, rozhodný den 03.01.2020
02.07.2020, 10:00:33 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
02.07.2020, 10:00:33 systém Dražební jednání bylo zahájeno