« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni169.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
06.10.2021, 11:00:32 systém Dražba byla ukončena
06.10.2021, 11:00:32 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 1575192001 s nejvyšším podáním 169.000,- Kč
06.10.2021, 10:58:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
06.10.2021, 10:54:47 1575192001 Učiněno podání: 169.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:53:53 1575192003 Učiněno podání: 169.000,- Kč
06.10.2021, 10:53:16 1575192001 Učiněno podání: 166.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:51:57 1575192005 Učiněno podání: 166.000,- Kč
06.10.2021, 10:50:38 1575192001 Učiněno podání: 163.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:50:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
06.10.2021, 10:47:24 1575192005 Učiněno podání: 163.000,- Kč
06.10.2021, 10:46:15 1575192002 Učiněno podání: 160.000,- Kč
06.10.2021, 10:44:05 1575192005 Učiněno podání: 153.000,- Kč
06.10.2021, 10:43:38 1575192001 Učiněno podání: 150.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:43:12 1575192002 Učiněno podání: 150.000,- Kč
06.10.2021, 10:42:20 1575192001 Učiněno podání: 143.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:39:04 1575192005 Učiněno podání: 143.000,- Kč
06.10.2021, 10:38:21 1575192002 Učiněno podání: 140.000,- Kč
06.10.2021, 10:38:14 1575192001 Učiněno podání: 131.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:37:37 1575192005 Učiněno podání: 131.000,- Kč
06.10.2021, 10:36:43 1575192002 Učiněno podání: 127.037,- Kč
06.10.2021, 10:35:45 1575192005 Učiněno podání: 123.000,- Kč
06.10.2021, 10:35:08 1575192001 Učiněno podání: 120.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:34:33 1575192003 Učiněno podání: 120.000,- Kč
06.10.2021, 10:33:57 1575192005 Učiněno podání: 116.000,- Kč
06.10.2021, 10:33:21 1575192001 Učiněno podání: 113.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:32:34 1575192005 Učiněno podání: 113.000,- Kč
06.10.2021, 10:31:35 1575192003 Učiněno podání: 110.000,- Kč
06.10.2021, 10:31:33 1575192001 Učiněno podání: 106.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:30:33 1575192005 Učiněno podání: 106.000,- Kč
06.10.2021, 10:29:15 1575192001 Učiněno podání: 103.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:28:02 1575192005 Učiněno podání: 103.000,- Kč
06.10.2021, 10:27:56 1575192001 Učiněno podání: 100.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:26:38 1575192002 Učiněno podání: 100.000,- Kč
06.10.2021, 10:26:23 1575192005 Učiněno podání: 96.000,- Kč
06.10.2021, 10:25:20 1575192001 Učiněno podání: 93.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:22:53 1575192005 Učiněno podání: 93.000,- Kč
06.10.2021, 10:20:38 1575192001 Učiněno podání: 90.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:19:30 1575192005 Učiněno podání: 90.000,- Kč
06.10.2021, 10:17:19 1575192001 Učiněno podání: 87.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:15:56 1575192005 Učiněno podání: 87.000,- Kč
06.10.2021, 10:11:05 1575192001 Učiněno podání: 84.000,- Kč SV
06.10.2021, 10:09:03 1575192003 Učiněno podání: 84.000,- Kč
06.10.2021, 10:00:32 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
1575192001, 1575192002, 1575192003, 1575192004, 1575192005
06.10.2021, 10:00:32 systém Dražba byla zahájena
06.10.2021, 09:58:33 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
06.10.2021, 09:58:33 systém Předkupní právo na předmět dražby BYLO prokázáno.
Usnesení:
06.10.2021, 09:58:33 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
---Předkupní právo---

§ 1124 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.§ 22 zákon č.89/2012 Občanský zákoník(1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.