« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni99.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
02.11.2011, 10:33:01 K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
02.11.2011, 10:33:01 Uděluji příklep dražiteli 13500008 za nejvyšší podání 99.000,- Kč
02.11.2011, 10:32:31 Vypršel čas pro podání námitek
02.11.2011, 10:27:31 Potřetí
Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
02.11.2011, 10:25:31 Podruhé
Nebude-li učiněno vyšší podání, bude udělen příklep dražiteli s nejvyšším podáním
02.11.2011, 10:23:31 Poprvé
02.11.2011, 10:21:15 13500008 Učiněno podání: 99.000,- Kč
02.11.2011, 10:20:36 13500020 Učiněno podání: 96.000,- Kč
02.11.2011, 10:20:31 Poprvé
02.11.2011, 10:18:28 13500008 Učiněno podání: 93.000,- Kč
02.11.2011, 10:18:15 13500020 Učiněno podání: 90.000,- Kč
02.11.2011, 10:16:30 13500008 Učiněno podání: 87.000,- Kč
02.11.2011, 10:16:13 13500020 Učiněno podání: 84.000,- Kč
02.11.2011, 10:15:32 13500008 Učiněno podání: 81.000,- Kč
02.11.2011, 10:15:11 13500020 Učiněno podání: 78.000,- Kč
02.11.2011, 10:13:51 13500008 Učiněno podání: 75.000,- Kč
02.11.2011, 10:13:26 13500020 Učiněno podání: 72.000,- Kč
02.11.2011, 10:12:07 13500008 Učiněno podání: 69.000,- Kč
02.11.2011, 10:12:01 Poprvé
02.11.2011, 10:09:52 13500020 Učiněno podání: 66.000,- Kč
02.11.2011, 10:09:15 13500008 Učiněno podání: 63.000,- Kč
02.11.2011, 10:08:52 13500020 Učiněno podání: 60.000,- Kč
02.11.2011, 10:08:08 13500008 Učiněno podání: 57.000,- Kč
02.11.2011, 10:07:42 13500020 Učiněno podání: 54.000,- Kč
02.11.2011, 10:07:14 13500008 Učiněno podání: 51.000,- Kč
02.11.2011, 10:06:59 13500020 Učiněno podání: 48.000,- Kč
02.11.2011, 10:06:24 13500008 Učiněno podání: 45.000,- Kč
02.11.2011, 10:06:00 13500020 Učiněno podání: 42.000,- Kč
02.11.2011, 10:05:41 13500008 Učiněno podání: 39.000,- Kč
02.11.2011, 10:04:32 13500020 Učiněno podání: 36.000,- Kč
02.11.2011, 10:04:00 13500008 Učiněno podání: 33.000,- Kč
02.11.2011, 10:03:01 13500020 Učiněno podání: 30.000,- Kč
02.11.2011, 10:02:23 13500008 Učiněno podání: 27.000,- Kč
02.11.2011, 10:01:45 13500020 Učiněno podání: 24.000,- Kč
02.11.2011, 10:01:02 13500008 Učiněno podání: 21.000,- Kč
02.11.2011, 10:00:23 13500020 Učiněno podání: 18.000,- Kč
02.11.2011, 10:00:01 Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
13500008
13500020
02.11.2011, 10:00:01 Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky :
- Dne 22. 04. 2011 oprávněný Orgapol, a.s., se sídlem Podolí 78, PSČ: 664 03, IČO: 00550485, zast. JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem v Brně, Křížová 18, pohledávka ve výši 1.250.000,- Kč, s příslušenstvím, žádá o zaplacení této pohledávky, pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským ze dne 28. 03. 2011, právní moc ke dni 08. 04. 2011.
- Dne 30. 09. 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Krajská pobočka pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Chomutov, Edisonova 5397, PSČ: 430 48, zast. JUDr. Václav Zelený, vedoucím právního referátu Územního pracoviště Chomutov, na základě pověření za dne 14. 10. 2004, pohledávka ve výši 547.733,- Kč, žádá o zaplacení této pohledávky.
02.11.2011, 10:00:01 Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
02.11.2011, 10:00:01 Dražební jednání bylo zahájeno