« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni343.333,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
02.08.2012, 10:17:01 K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
02.08.2012, 10:17:01 Uděluji příklep dražiteli 13500116 [Luboš Doležal (nar. 06.05.79)] za nejvyšší podání 343.333,- Kč
02.08.2012, 10:16:31 Vypršel čas pro podání námitek
02.08.2012, 10:11:02 Potřetí
Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
02.08.2012, 10:09:02 Podruhé
Nebude-li učiněno vyšší podání, bude udělen příklep dražiteli s nejvyšším podáním
02.08.2012, 10:07:02 Poprvé
02.08.2012, 10:04:41 13500116 Učiněno podání: 343.333,- Kč
02.08.2012, 10:00:02 Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
13500116
02.08.2012, 10:00:02 Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky :
- Dne 07.06.2011 Modrá pyramida stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, IČO: 60192852, zastoupena na základě pověření JUDr. Josef Hovořák, právník společnosti. Pohledávka ve výši 313.894,77 Kč a jejího příslušenství. Pohledávka zajištěná - Zástavní právo smluvní – překlenovací úvěr č. 2 745 904 9 51, výše 350.000,- Kč.
Oprávněný Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Bělehradská 222/128, Praha 2 – Vinohrady, IČO: 60192852.
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.zák. ze dne 26.11.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.12.2004.
Zástavní právo smluvní – budoucí pohledávka do výše 350.000,- Kč.
Oprávněný Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Bělehradská 222/128, Praha 2 – Vinohrady, IČO: 60192852.
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.zák. ze dne 26.11.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 08.12.2004.
- Dne 06.09.2011 Komerční banka a.s., se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČO: 45317054, práv.zastoup. JUDr. Josef Kešner, advokát, AK se sídlem Lukavecká 1732, Praha 9 - Horní Počernice. Pohledávka ve výši 66.939,93 Kč s příslušenstvím. Rozhodný den podán návrh na nařízení exekuce 11.05.2009. Pohledávka není zajištěná zástavním právem.
- Dne 06.09.2011 AB - CREDIT a.s., se sídlem Hráského 25, Praha 4, IČO: 40522610, zastoupen Mgr.Pavel Lupínek, zmocněnec na základě plné moci, pohledávka ve výši 11.114,44 Kč s příslušenstvím. Pohledávka zajištěna - Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši 11.114,44 Kč včetně příslušenství a nákladů soudního řízení. Pohledávka zajištěna zástavním právem exekutorským.
Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti. Exekutorský úřad Praha 6, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. č.j. 067 EX 5316/2009-21 ze dne 06.05.2010. Právní moc ke dni 27.05.2010.
- Dne 09.09.2011 Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1497, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pohledávka ve výši 722,- Kč včetně příslušenství. Pohledávka není zajištěná zastavním právem.
02.08.2012, 10:00:02 Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
02.08.2012, 10:00:02 Dražební jednání bylo zahájeno