« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni82.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
30.10.2019, 11:11:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
30.10.2019, 11:11:33 systém Uděluji příklep dražiteli 1365097006 [Pavel Brynych (nar. 16.07.1984)] za nejvyšší podání 82.000,- Kč
30.10.2019, 11:10:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
30.10.2019, 11:04:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
30.10.2019, 11:02:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2019, 10:58:36 1365097006 Učiněno podání: 82.000,- Kč
30.10.2019, 10:57:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2019, 10:54:02 1365097001 Učiněno podání: 80.000,- Kč
30.10.2019, 10:53:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2019, 10:49:57 1365097006 Učiněno podání: 78.000,- Kč
30.10.2019, 10:47:44 1365097005 Učiněno podání: 76.000,- Kč
30.10.2019, 10:45:27 1365097006 Učiněno podání: 74.000,- Kč
30.10.2019, 10:43:55 1365097001 Učiněno podání: 72.000,- Kč
30.10.2019, 10:43:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2019, 10:39:52 1365097006 Učiněno podání: 70.000,- Kč
30.10.2019, 10:39:13 1365097001 Učiněno podání: 68.000,- Kč
30.10.2019, 10:37:25 1365097006 Učiněno podání: 66.000,- Kč
30.10.2019, 10:36:59 1365097002 Učiněno podání: 62.000,- Kč
30.10.2019, 10:36:07 1365097006 Učiněno podání: 60.000,- Kč
30.10.2019, 10:35:39 1365097002 Učiněno podání: 58.000,- Kč
30.10.2019, 10:34:52 1365097006 Učiněno podání: 56.000,- Kč
30.10.2019, 10:34:32 1365097002 Učiněno podání: 54.000,- Kč
30.10.2019, 10:33:42 1365097006 Učiněno podání: 52.000,- Kč
30.10.2019, 10:33:13 1365097002 Učiněno podání: 50.000,- Kč
30.10.2019, 10:32:52 1365097001 Učiněno podání: 48.000,- Kč
30.10.2019, 10:29:59 1365097006 Učiněno podání: 46.000,- Kč
30.10.2019, 10:29:34 1365097001 Učiněno podání: 44.000,- Kč
30.10.2019, 10:29:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
30.10.2019, 10:26:10 1365097002 Učiněno podání: 42.000,- Kč
30.10.2019, 10:19:46 1365097003 Učiněno podání: 40.000,- Kč
30.10.2019, 10:10:15 1365097001 Učiněno podání: 38.000,- Kč
30.10.2019, 10:00:33 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
1365097001, 1365097002, 1365097003, 1365097005, 1365097006
30.10.2019, 10:00:33 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
- Dne 21.01.2019 přihláška pohledávky soudního exekutora Mgr. Bohumila Brychty Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí ve výši 7.986,- Kč (č.j. 194 EX 194/15-56)

- Dne 31.12.2018 přihláška pohledávky soudního exekutora JUDr. Romana Chaloupky Exekutorský úřad Mělník se sídlem Havlíčkova 329, 276 01 Mělník ve výši 7.865,- Kč (č.j. 031 EX 266/14-42)

- Dne 30.09.2019 přihláška pohledávky zástavního věřitele Česká televize se sídlem Na hřebenech II 1132/4, 140 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 00027383, práv.zast. JUDr. Daliborem Kalcsem, advokátem se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové ve výši 6.450,07 Kč. Pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 050 EX 2834/2011 - 24 ze dne 25.06.2012, právní moc ke dni 26.06.2012.

- Dne 29.10.2019 přihláška pohledávky věřitele AD IN s.r.o. se sídlem Na Hubálce 707/10, 169 00 Praha 6 - Střešovice, IČ: 27096785, (dříve Komerční banka, a.s. - smlouva o postoupení pohledávky č.9600-011-9 ze dne 21.01.2019)práv.zast. JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4 ve výši 178.921,44 Kč (č.j. 135 EX 467/09)
30.10.2019, 10:00:33 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
30.10.2019, 10:00:33 systém Dražební jednání bylo zahájeno