« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
04.12.2019, 10:00:32 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
04.12.2019, 10:00:32 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
04.12.2019, 10:00:32 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
- dne 05.09.2013 přihláška pohledávky soudního exekutora Mgr.David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, 26.dubna 10, 350 00
Cheb, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 074 EX 02177/2013-11
ze dne 20.03.2013, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, pohledávka náleží do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c)
o.s.ř. dle pořadí
- dne 15.10.2013 přihláška pohledávky soudního exekutora Mgr.David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, 26.dubna 10, 350 00
Cheb, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 074 EX 17727/2012-012
ze dne 05.03.2013, pohledávka ve výši 7.865,- Kč, pohledávka náleží do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c)
o.s.ř. dle pořadí
- dne 30.10.2013 přihláška pohledávky zástavního věřitele CETELEM ČR, a.s. se sídlem Karla Engliše 5/3208, Praha 5,
IČ: 25085689, pohledávka zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 074 EX 17727/2012-012 ze dne 05.03.2013,
pohledávka ve výši 72.766,- Kč, pohledávka náleží do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. dle pořadí
- dne 16.12.2013 přihláška pohledávky zástavního věřitele Česká spořitelna a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140
00 Praha 4, IČ: 45244782, práv.zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem Úslavská 33, 326 00 Plzeň, pohledávka
zajištěná zástavním právem exekutorským č.j. 081 EX 11839/2013-024 ze dne 12.07.2013, pohledávka ve výši 427.952,39
Kč, pohledávka náleží do třetí skupiny dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. dle pořadí
- dne 17.12.2013 přihláška pohledávky správce daně Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Západní 19, 361 13 Karlovy
Vary, Územní pracoviště v Sokolově, Růžové náměstí 1629, 356 01 Sokolov, pohledávka nezajištěná zástavním
právem, pohledávka ve výši 272,- Kč, pohledávka náleží do páté skupiny dle § 337c odst. 1 písm. e) o.s.ř. dle
pořadí
04.12.2019, 10:00:32 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
04.12.2019, 10:00:32 systém Dražební jednání bylo zahájeno