Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku a rekr.chaty - NEZAPSANÉ v KN

Aktuální stav dražby:
zaplaceno
dražba byla zrušena z důvodu zaplacení dlužené částky

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
135 EX 4037/14 - 83
Vyřizuje:
Blanka Chalupecká
Draží:
Mgr.Jan Peroutka, soudní exekutor Exekutorský úřad Chomutov
Odhadní cena:
385.000,- Kč
Nejnižší podání:
256.667,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, rekreační objekt
Okres:
Břeclav

Související dokumenty

termín dražebního jednání / dokument byl archivován (dražba zrušena)
dražební vyhláška - původní / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Sdělení Městského úřadu v Mikulově / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Sdělení Městského úřadu v Mikulově II. / dokument byl archivován (dražba zrušena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Spoluvlastnický podíl 1/2 pozemku a rekr.chaty - NEZAPSANÉ v KNSpoluvlastnický podíl 1/2 pozemku a rekr.chaty - NEZAPSANÉ v KN
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Prohlídky:

nekonají se

Popis předmětu dražby:

nemovité věci jsou situovány v okrese Břeclav, v obci Dolní Věstonice, poblíž stavby
rodinného domu č.p. 167, cca 450 m od zastávky bus „Dolní Věstonice“. Přístup k pozemkům je přes
pozemek parc.č. 1916/1 (ve vlastnictví obce Dolní Věstonice). Znalec při místním šetření zjistil, že se na pozemku parc.č. 36/4 nachází rekreační chata, nezapsaná a nezakreslená v Katastru nemovitostí. Dále se na pozemku nachází dřevěná kůlna a trvalé porosty.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši ½ na pozemku parc.č. 36/4, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Dolní Věstonice, obci Dolní Věstonice, okres Břeclav (LV č. 264).
stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a podkrovím pod sedlovou
střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je
sedlová se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu.
Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou dřevěná zdvojená.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace