Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu a pozemků v Loučové u Hartmanic

Aktuální stav dražby:
zaplaceno
dražba byla zrušena z důvodu zaplacení dlužené částky

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
135 EX 4417/12-90
Vyřizuje:
Blanka Chalupecká
Draží:
Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor
Odhadní cena:
170.000,- Kč
Nejnižší podání:
113.333,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, rodinný dům
Okres:
Klatovy

Související dokumenty

dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba zrušena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba zrušena)
FOTO / dokument byl archivován (dražba zrušena)
FOTO / dokument byl archivován (dražba zrušena)
FOTO / dokument byl archivován (dražba zrušena)
Spoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu a pozemků v Loučové u HartmanicSpoluvlastnický podíl 1/2 rodinného domu a pozemků v Loučové u Hartmanic
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Prohlídky:

Nekonají se

Popis předmětu dražby:

Nemovitost je situovaná místní části Loučová, vzdálené cca 3 km severně od Hartmanic a cca 8
km jihozápadně od města Sušice. Lokalita je bez občanské vybavenosti, s možností napojení na veřejný
rozvod elektřiny. Předmětná nemovitá věc se nachází na západním okraji, pozemky p.č.38/7 a p.č.38/11 na
západním okraji. Nemovitost je přístupná z úzké obecní slepé komunikace. Zastávka autobusu je umístěná mimo obec, vzdálená cca 1km. V územním plánu je nemovitá věc zapsaná v druhu plochy bydlení, pozemky p.č.38/7 a
p.č.38/11 v druhu plochy zemědělské.
Nemovitost, zapsaná na LV č.92 je tvořena pozemkem p.č.st.7, jehož součástí je rodinný dům č.p.9. Na
pozemky se dále nachází dvě samostatné dřevěné kolny staticky poškozené, na konci životnosti. Pozemky
p.č.10/2 a p.č.14/11 jsou užívané jako zahrada s trvalými porosty. Pozemky jsou zvlněné, společně
oplocené. Nemovitost je napojená na veřejný rozvod elektřiny. Není možnost napojení na zdroj vody, ani
lokální. WC je suché.
Venkovní úpravy tvoří nefunkční přípojka elektřiny, část uličního plotu, zpevněná betonová plocha a
schodišťové stupně u vstupu do domu. Jsou ve výrazně zhoršeném technickém stavu, omezeně udržované.
Trvalé porosty jsou představovány náletovými a neošetřovanými okrasnými a ovocnými porosty na
pozemcích p.č.10/2 a p.č.14/11. Nemovitost k předmětnému datu neslouží k trvalému bydlení.
Pozemek p.č.38/7 na LV č.92 a pozemek p.č.38/11 na LV č.94 se nachází na západním okraji zastavěné části
obce Loučová. Pozemek p.č.38/7 je vedený v druhu trvalý travní porost. Jedná se převážně o zvlněný
pozemek lichoběžníkového půdorysu. Přes pozemek přechází vzdušné vedení vysokého napětí. V severní,
střední a jižní část se nachází pásy trvalých porostů. Na jižní straně je ohraničený zpevněnou přístupovou
komunikací do obce, na části západní strany oplocením zahrádkářské lokality, na severní straně
zatravněným protáhlým úzkým pozemkem p.č.38/11 tvořícím nezpevněnou přístupovou cestu k dalším
pozemkům.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace