Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

« zpět k přehledu dražeb

Chcete-li se účastnit této dražby, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu.

Pokud zatím svůj účet nemáte, zaregistrujte se.

Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)

Aktuální stav dražby:
vydraženo

Základní informace

Typ dražby:
nařízená
Způsob dražby:
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
Číslo jednací:
135 EX 38410/19-247
Vyřizuje:
Mgr. Lukáš Toman, exekutorský koncipient
Draží:
Mgr. Jan Peroutka, soudní exekutor
Odhadní cena:
237.000,- Kč
Nejnižší podání:
158.000,- Kč

Podrobné informace o předmětu dražby

Kategorie:
nemovitost, pozemek
Okres:
Prachatice

Související dokumenty

dražební vyhláška / dokument byl archivován (dražba ukončena)
znalecký posudek / dokument byl archivován (dražba ukončena)
oprava usnesení dražební vyhlášky / dokument byl archivován (dražba ukončena)
Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)Spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku s chatou (bez zápisu v KN)
Poslat odkaz známému   Vytisknout informace

Prohlídky:

Nekonají se

Popis předmětu dražby:

Nemovitá věc představuje pozemek ostatní plochy parc. č. 2208/2, na kterém se nachází objekt
chaty, se kterou tvoří jednotný funkční celek. Objekt chaty není uveden v katastru nemovitostí a není mu
přiděleno číslo popisné ani číslo evidenční. Dle Zákona č. 183/2006 Sb. Zákona o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) §104 odst. 1 písm. a, se jedná o stavbu pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
s jedním podzemní podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, pro takovou
stavbu není nutné žádat stavební povolení. Pro takovou stavbu stačí pouze ohlášení. Jedná se o menší zděnou stavbu se dvěma nadzemními podlažími a obývaným podkrovím.
Exteriér domu je v původním stavu, proveden v bílé barvě. Sokl objektu je obložen z části hnědými kachličkami,
zbývající část je kamenná. Okna objektu jsou původní dřevěná. Střecha objektu je sedlová s původní střešní
krytinou. Hlavní vstup do objektu je na západní straně objektu. Na hlavní vstup navazuje menší zpevněná
plocha. Zahrada je umístěna kolem chaty, je mírně svažitá a nachází se zde vzrostlé stromy a keře. Na pozemku se nejsou žádné další stavby. Pozemek je oplocen pletivovým plotem. Vstup a vjezd na pozemek je umožněn
dřevěnými vraty. Parkování je možné na pozemku před chatou.
Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup do vnitřních prostorů nemovitosti ani na pozemek, není tudíž znám
technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán stav odpovídající
exteriéru s přihlédnutím k celkovému stavu nemovitosti. Zastavěná plocha chaty činí odhadem 48 m2.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace